Bestyrelsen

Her kan du finde bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder.

Referater

Her kan du finde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Kalender

Her kan du finde oplysninger om kommende begivenheder i andelsboligforeningen.

Kontakt

Her kan du finde kontaktoplysninger på bestyrelsen og andre relevante personer.